Certyfikaty przeciwwybuchowe: ATEX i inne

Certyfikaty przeciwwybuchowe: ATEX i inne Kontakt substancji palnych z powietrzem, może doprowadzić do wybuchu. Zakłady przemysłowe, w których panują takie warunki, określa się mianem strefy zagrożonej wybuchem. Zgodnie z unijnymi wymogami, mogą w nich pracować jedynie maszyny posiadające specjalne zabezpieczenia redukujące zagrożenie jego wystąpienia, poparte odpowiednim certyfikatem. ATEX urządzenia do stref zagrożonych wybuchem znacznie zwiększają…

Kontynuuj czytanie