Certyfikaty przeciwwybuchowe: ATEX i inne

Certyfikaty przeciwwybuchowe: ATEX i inne

Kontakt substancji palnych z powietrzem, może doprowadzić do wybuchu. Zakłady przemysłowe, w których panują takie warunki, określa się mianem strefy zagrożonej wybuchem. Zgodnie z unijnymi wymogami, mogą w nich pracować jedynie maszyny posiadające specjalne zabezpieczenia redukujące zagrożenie jego wystąpienia, poparte odpowiednim certyfikatem. ATEX urządzenia do stref zagrożonych wybuchem znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa. Jakie są rodzaje najbardziej popularnych certyfikatów?

Producent urządzeń ATEX: https://radiolex.pl/kategoria-produktow/strefa-atex/

EX E ATEX

Jednym z najbardziej powszechnych certyfikatów w przypadku maszyn pracujących w strefie zagrożonej wybuchem jest oznaczanie ATEX Ex e. Najczęściej, symbol taki pojawia się na rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Certyfikat Ex e oznacza wzmocniony stopień ochrony. Koncentruje się ona na uniemożliwieniu wydostawania się ewentualnego iskrzenia poza obudowę urządzenia. Ochrona Ex e zabezpiecza poszczególne, najważniejsze elementy danego układu elektrycznego. Urządzenia wyposażone w obudowy typu Ex e zapewniają wysoki stopień ochrony przed czynnikami sprzyjającymi wybuchom.

IECEx

IECEx to alternatywny do ATEX system przeciwwybuchowej certyfikacji. Podobnie jak w  przypadku ATEX, powoływanie do życia zbioru norm określonych w IECEx miała na celu wprowadzenie jednolitych dyrektyw, które byłyby stosowane na całym świecie. Obecnie jednak, ATEX jest o wiele bardziej popularną formą zabezpieczeń. W przypadku Unii Europejskiej IECEx ma charakter jedynie uzupełniający i dobrowolny, bowiem obligatoryjny jest system certyfikacji ATEX. IECEx ma charakter obowiązkowy jedynie w Australii i Nowej Zelandii. Obok tych państw i krajów członkowskich UE, istnieje dowolność w stosowaniu konkretnej normy. Specjaliści podają, że nakład finansowy przeznaczony na badania certyfikacyjne w przypadku IECEx są mniejsze. Jeżeli chodzi o zapisy dyrektywy, obydwa systemy są podobne do siebie, choć dostrzegalne są różnice. Dla przykładu ATEX narzuca konieczność certyfikowania także i urządzeń nieelektrycznych i narzuca wymagania dotyczące aranżacji miejsca pracy, czego nie przewiduje IECEx. Co ciekawe, ATEX dopuszcza możliwość samocertyfikacji w przeciwieństwie do IECEx. Z kolei, IECEx obejmuje certyfikację kompetencji zatrudnionego personelu czy usług z sektora remontowego.

ATEX_WE

ATEX_WE to certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badania przez upoważnioną do tego komórkę i zatwierdzenie spełnionych norm. Kontrola dotyczy zgodności zastosowanych procedur z dokumentacją techniczną, a także i co ważniejsze, z obowiązującymi normami zharmonizowanymi w unijnej dyrektywie. Stwierdzenie uchybień skutkuje nieprzyznaniem certyfikatu i wniesieniem konieczności dokonania zmian.

ATEX_Q

Jest to certyfikat, który dotyczy wprowadzenia zastosowań przeciwwybuchowych w sytuacji, kiedy medium stwarzającym zagrożenie są materiały sypkie. Formy zabezpieczeń mają zapobiegać wydostawaniu się eksplozji na zewnątrz. Certyfikat dotyczy urządzeń, które pracują w środowisku narażonym na występowanie pary i mgły, które w kontakcie z palnymi materiałami sypkimi mogą doprowadzić do eksplozji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *